Raporty MŚP

Przeczytaj raporty wspierające EPMPF. Raport MŚP pod lupą jest poświęcony kondycji polskiego sektora MSP. Sektorowy Agro pod Lupą skupia się na sektorze rolnym. Raport Transport pod lupą pokazuje sytuację branży transportowej. Każda z publikacji przedstawia preferowane sposoby pozyskiwania środków na rozwój.

Twórcy i uczestnicy programu EPMPF

Twórcy i uczestnicy programu EPMPF

  • Europejski Fundusz Leasingowy SA
  • Europejski Bank Inwestycyjny
  • Bank Rozwoju Rady Europy
  • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
Korzyści uczestnictwa w programie

Korzyści uczestnictwa w programie

  • preferencyjne warunki finansowania na modernizację i rozwój parku samochodowego, maszynowego, a także na inwestycje w urządzenia oraz nowe technologie
  • uproszczone procedury leasingowe
  • wsparcie w wypełnianiu wniosku
  • doradztwo na każdym etapie procesu inwestycyjnego